SELAMAT DATANG KE LAMAN e-PEMBELAJARAN ATAS TALIAN JABATAN PENGAJIAN MELAYU

Dalam laman ini disediakan bahan-bahan pembelajaran bagi memudahkan pelajar mempelajari kursus bahasa Melayu dengan baik. Selain dari bahan pelajar juga boleh menjawab soalan kuiz dan juga soalan sebagai menguji pengetahuan sepanjang mempelajari kursus yang ditawarkan. Kursus-kursus yang ditawarkan di JPM adalah kursus teras dan juga elektif. Pelajar yang terlibat terdiri dari pelajar PISMP dan juga PPISMP.


semoga laman ini memberi keselesaan dalam pembelajaran dan juga menjana pembelajaran abad ke 21.


Ketua Jabatan

Jabatan Pengajian Melayu

29 November 2016

  Site news

  Haji Fauzi b Salleh
  e-Pembelajaran Atas Talian
  by System Administrator - Thursday, 29 December 2016, 8:11 PM
   

  Sila buat pendaftaran melalui login.


   

  Available courses

  Kursus ini memberi fokus kepada wacana dalam penulisan, merangkumi tiga tajuk iaitu
  pengenalan wacana, penulisan akademik dan wacana dalam kritikan. Kursus ini
  bertujuan mengembangkan serta memperluas pengetahuan tentang wacana dalam
  pelbagai bahan penulisan. Selain itu, kursus ini juga membolehkan pelajar
  mengaplikasikan kemahiran menulis dan menghasilkan penulisan dalam pelbagai disiplin
  mengikut format tertentu.
  This course focuses on writing discourse. It encompasses three topics: introduction to
  discourse, academic writing, and critical discourse. Through this course, students will
  have the opportunity to develop and widen their knowledge on discourse in various
  writing materials. Besides that, it is hoped that this course will be able to help students
  apply discourse writing skills and produce writings in various disciplines, according to
  particular formats.