TUGASAN PELAJAR

TUGASAN PELAJAR SAMA ADA SUBJEK MAJOR DAN JUGA ELEKTIF

 

MAJOR

 

BMMB3013 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu 3 S1
BMMB3023 Lingusitik Terapan Bahasa Melayu 3
BMMB3033 Kesusasteraan Melayu  3 S2
BMMB3043 Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah   Rendah 3
BMMB3052 Seni dalam Pendidikan 2
BMMB3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3 S3
BMMB3073 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3
BMMB3083 Drama Dalam Pendidikan 3 S4
BMMB3093 Pengajaran Seni Bahasa dan Tatabahasa Bahasa   Melayu 3
BMMB3103 Penulisan Kreatif Sastera Kanak-kanak 3 S6
BMMB3113 Perkamusan, Peristilahan dan Penterjemahan Bahasa Melayu 3
BMMB3123 Semantik Bahasa Melayu 3
BMMB3132  Pendidikan Inklusif 2
BMMB3143 Asas Penyelidikan Dalam Pendidikan 3
BMMB3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran 2
BMMB3163  Kebudayaan Kebangsaan 3 S8
BMMB3173 Penyelidikan Dalam Pendidikan – Kertas Projek 3

ELEKTIF TERAS

 

BMMB3013 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu 3 1
BMMB3023 Lingusitik Terapan Bahasa Melayu 3
BMMB3033 Kesusasteraan Melayu  3 2
BMMB3043 Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah   Rendah 3
BMMB3063 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3 3
BMMB3073 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3
BMMB3182 Pedagogi Abad ke-21 2 4

 

ELEKTIF TERBUKA

 

DTKK3013   Drama dan Teater Kanak-kanak 3 5
PAWK3013  Pengucapan Awam  3 6
STMK3013  Seni Tari Asli Malaysia 3 7
You are here: Home